theme wordpress

منابع

[su_animate type=”tada” duration=”20″]منابع این وبسایت به دو دسته کتابی و اینترنتی دسته بندی می شود.

[su_box title=”منبع کتابی:” style=”bubbles” radius=”20″]1.کتاب شاهرود قاره کوچک[/su_box]

[su_box title=”منابع اینترنتی :” style=”bubbles” radius=”20″]1.وبسایت بومی شهرستان[/su_box]

[/su_animate] [su_animate type=”wobble” duration=”10″]نکته:از منابع اینترنتی بیشتر جهت تهیه تصاویر گالری و ویدیو استفاده شده است.[/su_animate] [su_spoiler title=”سفارش کتاب گردشگری شاهرود قاره کوچک” style=”fancy”]

 

سفارش کتاب

[/su_spoiler] [su_spoiler title=”اسامی برخی از وبسایت های بومی” style=”fancy”]
1 شاهرود گردی غیر فعال است.
2 نسل شاهوار www.nasleshahvar.ir
3 شاهرودنیوز www.shahroodnews.in
4 شاهرود پرس www.shahroodpress.com
[/su_spoiler]

 

بستن