جاذبه های تاریخی

بلوک های بسطام چگونه بوده است؟

بلوکهای بسطام

قراء و قصبات و مزارع پیش از این که شاهرود حکومت نشین این ناحیه گردد ضمیمه بسطام بوده و فعلا بسطام و آبادی های متعلق به آن جزء شاهرود است. لیکن باز مرکز، همان بسطام فرض می شود و یغمایی بسطام را دارای شش بلوک میداند که هر کدام دارای آبادیها و مزارع متعدد میباشد و از این قرار است:

١. بلوک معروف به پشت بسطام و کوهپایه که در طرف شمال بسطام واقع است.

۲. بلوک زیراستاق که مرکز آن شاهرود و در شش کیلومتری جنوب و جمعیت آن ۱۵ هزار نفر است.

٣. بلوک بیارجمند و مرکز آن بیار است، جمعیت ۳۵۰۰ نفر که فاصله آن تا بسطام ۱۲۰ کیلومتر و در جنوب شرقی است.

۴. بلوک تورود (توی رود، ته رود) مرکز آن تورود و جمعیت سه هزار نفر، فاصله آن تا بسطام ۱۱۴ کیلومتر است.

۵. بلوک فرومد، مرکز این بلوک فرومد است که جمعیت آن دو هزار نفر و در ۱۸۰ کیلومتری شرقی بسطام واقع است.

۶ بلوک میامی و کلاته ها، مرکز میامی (چهار هزار نفر) که در ۷۲ کیلومتری شمال شرقی بسطام واقع است و جمعیت آن حدود بیست هزار نفر می باشد.

برخی نویسندگان مانند صنیع الدوله (در قرن ۱۳ ه. ق)، نه بلوک به شرح زیر می دانند

 ١- بلوک کوهپایه

 ۲- بلوک زیرستاق

 ۳- بلوک بیارجمند

۴- بلوک خوارتوران

 ۵- بلوک طرود (تورود)

 ۶- بلوک فرومد (فریومد)

 ۷- بلوک کلاته ها

 ۸- بلوک ارمیا

 ۹- بلوک کلاته خیج

بلوک کوهپایه (پشت بسطام)

عبدالرفیع حقیقت به معرفی قراء و دهستانهای منطقه بسطام اشاره دارد و نوشته است:

پشت بسطام نام یکی از دهستان های بخش قلعه نوخرقان شهرستان شاهرود در استان سمنان است. این دهستان در قسمت شمال خاوری شاهرود واقع است. راه شوسه شاهرود به گرگان از وسط این دهستان می گذرد قسمت عمده قراء دهستان طرفین شوسه واقع گردیده و برخی از قریه های کوهستانی آن در دره های سلسله جبال البرز که در شمال دهستان قرار دارد واقع شده اند. هوای قریه های کوهستانی آن مانند ابر، ابرسج، مجن، سردسیر و قریه های جلگه ان معتدل است. مرکز دهستان، بسطام و مرکز بخش قصبه قلعه نو مشهور به قلعه نوخرقان می باشد. قریه های مهم این دهستان عبارت است از: بسطام، مجن، میغان، ابر، ابرسج و گرمن

۲- بلوک زیرستاق

شهر شاهرود در این بلوک واقع است و این بلوک در طرف جنوب و قبله بسطام دارای قرا و آبادیها می باشد

٣- بلوک بیارجمند که این بلوک و بخش در شرق شهر بسطام واقع شده و این قصبه موسوم به بیار است.

۴- بلوک خوارتوران

ایران را این بلوک و بخش در شرق بسطام قرار گرفته و دارای قرا و آبادیهایی است.

۵- بلوک طرود (تورود)

این بلوک و بخش در جنوب و قبله بسطام قرار گرفته که دارای ابادیهای بسیار است و طرود اسم قصبه این بلوک است.

۶- بلوک فرومد (فریومد) را این بلوک در طرف شرق شهر بسطام قرار گرفته و دارای قرا و آبادی و اسم قصبه أن فرومد هست.

۷- بلوک کلاته ها

این بلوک در طرف شمال شرقی بسطام قرار گرفته و آبادی هایی دارد.

۸- بلوک ارمیا (ارمیان)

این بلوک در طرف شرق مایل به جنوب شهر بسطام قرار گرفته و دارای آبادی های بسیار

است.

۹- بلوک کلاته خیج

این بلوک در شمال شرقی شهر بسطام قرار داشته و آبادی آن عبارت از دو قریه به نامهای خرقان و ابرسج است.

مستوفی قزوینی درباره خرقان می نویسد: «دیهی است از توابع بسطام».۲ روستای قلعه نوخرقان از توابع بخش بسطام شهرستان شاهرود، با مختصات جغرافیایی ۵۵ درجه و ۴ دقیقه طول شرقی و ۳۶ درجه و ۳۸ دقیقه عرض شمالی و در ۱۸ کیلومتری شمال شرق بسطام، ۲۴ کیلومتری شرق شاهرود و ۲۰۴ کیلومتری شهرستان قرار دارد.

قلعه نوخرقان نام یکی از بخشهای چهارگانه شهرستان شاهرود است که حدود بخشی آن به شرح زیر است:

از شمال به خط الرأس اصلی سلسله جبال البرز از خاور به بخش میامی، از جنوب و باختر به بخش مرکزی، این بخش از یک دهستان به نام پشت بسطام تشکیل شده تعداد قرای آن ۴۱ آبادی بزرگ و کوچک و جمعیت آن در حدود ۲۲ هزار نفر و مرکز بخش قصبه قلعه نوخرقان است. این روستا بر اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۷۵، ۲۱۴۴ نفر جمعیت داشته که در سال ۱۳۸۵ به ۳۰۰۰ نفر افزایش یافته است. این روستا از سطح دریا ۱۴۶۰ متر ارتفاع دارد و آب و هوای آن در بهار و تابستان معتدل و در زمستان سرد است. کوه بیدر در ۳ کیلومتری شمال غربی آن واقع شده است.

برچسب ها
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

‫۵۴۳ نظرها

  1. بازتاب: Google